speaker-photo

Mieczysław Kasprzak

Poseł VIII kadencji Sejmu RP

Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego (II, IV, V, VI, VII i VIII kadencji) oraz Prezes podkarpackich struktur PSL. W 2011 roku został powołany na stanowisko Wiceministra Gospodarki. Funkcję tę sprawował do 2013 r. Od początku swojej politycznej działalności jest zaangażowany w sprawy społeczne, gospodarcze oraz kwestie odnawialnych źródeł energii.