speaker-photo

Zbigniew Gaca-Richter

Prezes zarządu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lazurowa"

Zbigniew Gaca-Richter, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Lazurowa” w Warszawie

Wykształcenie wyższe techniczno-ekonomiczne w specjalności – ekonomika organizacja budownictwa i inwestycji. Posiadam uprawnienia budowlane i licencję zawodową zarządcy nieruchomości . Przez ponad 15 lat pracowałem w MON (żołnierz zawodowy) i zajmowałem się technicznym utrzymaniem budynków i infrastruktury na lotniskach wojskowych, jak też prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej na terenie garnizonów. Dodatkowo przez prawie 5 lat byłem odpowiedzialny za organizację i wykonawstwo remontów i inwestycji na terenie podległym zarządowi infrastruktury. Przez ostatnie 20 lat pracowałem w spółdzielniach mieszkaniowych na stanowiskach zastępcy ds. techniczno-eksploatacyjnych, w tym w SM Lazurowa prawie 10 lat. Prezesem Zarządu jestem od 7 lat. Zajmuję się szeroko pojętym zarzadzaniem majątkiem Spółdzielni, eksploatacją zasobów mieszkaniowych oraz organizacją i prowadzeniem inwestycji mieszkaniowych (razem w ciągu ostatnich 4 lat – 350 mieszkań i ponad 2 tys. m2 lokali użytkowych). Obecnie realizowana inwestycja Lazurowe Ogrody, w trakcie przygotowania Lazurowa Przystań, garaż wielopoziomowy i budynek usługowy z lokalami na wynajem.