speaker-photo

Mgr inż. Michał Kalisiak

Politechnika Warszawska

Michał Kalisiak ukończył z wyróżnieniem studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Elektronika na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w latach 2014 i 2017. W 2017 r. rozpoczął studia doktoranckie na których zajmuje się badaniem właściwości elektrycznych cieczy w paśmie mikrofalowym. Od 2020 jest zatrudniony jako asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Systemów Elektronicznych. Na Wydziale prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z układami analogowymi i cyfrowymi.

Jest autorem 7 artykułów, w tym 2 z listy MNiSW.  Od 2021 jest kierownikiem projektu „Opracowanie nowej metody pomiarowej do charakteryzowania właściwości elektrycznych cieczy w paśmie mikrofalowym bez potrzeby kalibracji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej.: 2020/37/N/ST7/04046, konkurs PRELUDIUM). Bierze udział w projekcie budowy linii odniesienia fazy dla akceleratora w European Spallation Source, Lund. Interesuje się muzyką, gra na gitarze.