speaker-photo

Dr inż. Rafał Grądzki

Politechnika Białostocka

Dr inż. Rafał Grądzki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Swoje prace i badania prowadzi w kierunku diagnostyki maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy
(łopatek sprężarek silników turboodrzutowych, wałów). Kierował również tzw. pracą własną dla młodych badaczy oraz działaniem naukowym Narodowego Centrum Nauki. Efektem czego było opublikowanie ponad 30 artykułów naukowych i rozdziałów monografii w zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych. Uczestniczył również w pracach B+R dla firmy MOOSE z.o.o. w ramach projektu pt. "System SmartBRAKE - Inteligentny System Asekuracji Ruchu i Trasy Roweru".

Równolegle od 2015 roku dr inż. Rafał Grądzki jest opiekunem Koła Naukowego Robotyków, sekcji SumoMasters. Dzięki jego wsparciu studenci w 2017 roku uzyskali tytuł najlepszej drużyny świata oraz otrzymali trzy granty ówczesnego MNiSW, a obecnie są również laureatami konkursu Studenckie Koła Tworzą Innowacje.