speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak

Politechnika Śląska

Profesor zwyczajny w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Liczne dłuższe pobyty na uniwersytetach za granicą, w tym na Brunel University London, Universität Erlangen-Nürnberg, Federal University of Rio de Janerio, University of Naples. Przez 11 lat był zastępcą dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej ds. Edukacji. Promotor 11 zakończonych prac doktorskich. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, w tym Nagrodę Ministra (NiSW) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Menadżer lub główny badacz w 46 projektach krajowych i międzynarodowych. Autor/współautor ponad 125 prac w czasopismach naukowych i ponad 250 artykułów konferencyjnych. Współautor 36 książek i/lub rozdziałów w książkach. Guest editor 11 numerów specjalnych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Recenzent bardzo wielu czasopism z listy Journal Citation Reports. Przewodniczący kilku międzynarodowych konferencji naukowych. Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee.