speaker-photo

KRZYSZTOF WEGNER

Adiunkt, Politechnika Poznańska

Jest jednym z najlepiej zapowiadających się młodych naukowców w Polsce. Utytułowany wieloma nagrodami dla wyróżniających się naukowców, miedzy innymi przez Fundacje na rzeczy Nauki Polskiej.

Autor wielu prac naukowych na temat telewizji trójwymiarowej, metod modelowania przestrzennego sceny, estymacji map głębi oraz syntezy widoków wirtualnych.

Ekspert i delegat Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do grupy MPEG Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/IEC.

W latach 2009-2012 edytor międzynarodowych norm z zakresu kodowania obrazu trójwymiarowego. A następnie (2014-2018) wiceprzewodniczący grupy ekspertów MPEG-I, zajmujących się standaryzacją mediów wysoce immersyjnych z ramienia Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO/IEC.

Koordynator oprogramowania modelowego DERS i VSRS uważanego za odniesienie w badaniach nad technikami modelowania scen trójwymiarowych.

Autor wielu technik przetwarzania obrazu będących przedmiotem krajowych i międzynarodowych patentów.