speaker-photo

ALEKSY KWILIŃSKI

Ekonomista i przedsiębiorca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.

Ekonomista i przedsiębiorca, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.

Działalność naukowa – autor ponad 180 prac naukowych, członek rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych, ekspert zespołów gospodarczych, parlamentarnych, rządowych oraz samorządowych,członek zespołów badawczych międzynarodowych projektów naukowych, organizator i współorganizator międzynarodowych przedsięwzięć naukowych.

Zainteresowania naukowe – gospodarka informacyjna, zarządzanie strategiczne, strategie rozwoju, zrównoważony rozwój, inteligencja sztuczna, technologie kognitywne, układy technologiczne.