speaker-photo

ANDRZEJ MISIAK

Prezes, Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej