speaker-photo

Dr Szymon Pustelny

Uniwersytet Jagielloński

Fizyk, wykładowca akademicki i przedsiębiorca, absolwent i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez wiele lat związany z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley. W swoich badaniach poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania współczesnej Nauki, w tym m.in. na pytania dotyczące pochodzenia tajemniczej ciemnej materii, której istnienia naukowcy postulują od kilkudziesięciu lat, ale która wciąż wymyka się ich poszukiwaniom.

Jego zainteresowania sięgają jednak daleko poza fizykę. Część prowadzonych badań dotyczy pomiarów właściwości magnetycznych ciała ludzkiego i możliwości wykorzystania ich w diagnostyce medycznej i poznaniu procesów myślowych. Równie istotne są badania, nad rezonansem magnetycznym w zerowym polu pozwalające na wyposażenia tej potężnej techniki obrazowania i analizy chemicznej w zupełnie nowe możliwości. Na potrzeby komercjalizacji swoich badań stworzył firmę DM Technologies, która specjalizuje się w budowie unikalnej aparatury naukowo-badawczej.