speaker-photo

Dr hab. Tomasz Bajda, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Specjalizuje się w badaniach nad syntezą mineralnych materiałów funkcjonalizowanych i ich wykorzystaniem w inżynierii środowiska. Dotychczas, był wykonawcą 15 projektów (w 6 był kierownikiem), wykonał ponad 70 ekspertyz i zleceń dla przemysłu. Jest autorem 5 Dóbr Niematerialnych (know-how) zarejestrowanych na AGH oraz trzech patentów.

Na jego dorobek publikacyjny składa się ponad 100 artykułów recenzowanych, w tym 70 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Współtwórca grupy badawczej na AGH „Mineral-based Architectures Group towards materials for the environment and industry”, członek Zespołu Zarządzającego projektu „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie”.