speaker-photo

Dr hab. Marzena Smol

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Kierownik Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN).

Absolwentka Ochrony Środowiska na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Zarządzania projektem międzynarodowym na Politechnice Częstochowskiej. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (Politechnika Częstochowska). Doktor habilitowana nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Politechnika Śląska). Kierownik i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych z zarządzania i odzysku surowców w kontekście wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz Zielonego Ładu w różnych sektorach gospodarki. Założycielka Pracowni Surowców Biogenicznych IGSMiE PAN. Brała udział w pracach nad przygotowaniem Mapy drogowej Transformacja w kierunku GOZ w Polsce. Stypendystka Stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców. Laureatka wyróżnienia za działalność naukową na rzecz GOZ przez Springer Nature w kategorii „Woda”.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju