speaker-photo

Dr Jacek Marczak

Sieć Badawcza Łukasiewicz, PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Dr Jacek Marczak jest Liderem Zespołu Badawczego Materiałów Kompozytowych i Powłok w Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Kierowana przez niego grupa specjalizuje się w wytwarzaniu funkcjonalnych materiałów kompozytowych i powłok o właściwościach superhydrofobowych, samoczyszczących i antyoblodzeniowych.

Kierownik i główny wykonawca w projektach aplikacyjnych we współpracy z partnerami przemysłowymi oraz projektach naukowych z dziedziny chemii i inżynierii materiałowej w obszarze powłok polimerowych i materiałów kompozytowych.

Kierownik projektu w ramach programu LIDER IX (NCBR) dotyczącego wytwarzania powłok o właściwościach antyoblodzeniowych do zastosowania w lotnictwie i energetyce wiatrowej. Ekspert merytoryczny recenzujący projekty B+R (NCBR) oraz publikacje naukowe w znaczących międzynarodowych czasopismach. Autor szeregu publikacji istotnych dla rozwoju inżynierii materiałowej i chemii.