speaker-photo

Dr inż. Marta Marczak-Grzesik

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Dr inż. Marta Marczak-Grzesik pracuje jako adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w Katedrze Technologii Paliw.

Pełni funkcję kierownika projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider X  (tytuł projektu: „Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych”),

w 2019 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynieria chemiczna broniąc pracy pt. „Badanie wybranych procesów pasywnego i aktywnego ograniczania emisji rtęci ze spalania węgli kamiennych i brunatnych”, jest autorką szeregu publikacji naukowych, brała udział w realizacji licznych projektów krajowych i międzynarodowych obejmujących badania przemysłowe i prace badawczo – rozwojowe.

Aktualnie pracuje przy projekcie BIOCARBON pod kierownictwem dr inż. Szymona Szufy, dotyczącym nowoczesnej technologii toryfikacji biomasy. Projekt realizowany jest na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej i finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IX edycji programu Lider. Jest laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości oraz otrzymała nominację do Odznaczenia „Zasłużona dla inteligentnego rozwoju".

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju