speaker-photo

Dr. Marzena Smol, Prof. IGSMiE PAN

Institute Professor and Head of the Biogenic Raw Materials Laboratory of the Institute of Mineral and Energy Economy of the Polish Academy of Sciences (IGSMiE PAN).

Institute Professor and Head of the Biogenic Raw Materials Laboratory of the Institute of Mineral and Energy Economy of the Polish Academy of Sciences (IGSMiE PAN).

Deputy Director of the Cracow Interdisciplinary Doctoral School (KISD) at the IGSMiE PAN.

Deputy President of the Academy of Young Scientists of the Polish Academy of Sciences (PAN).

Doctor of Technical Sciences in the discipline of Environmental Engineering (Częstochowa University of Technology). Habilitated doctor of engineering sciences in the discipline of environmental engineering, mining and power engineering (Silesian University of Technology). Expert in the field of recovery of water and raw materials from wastewater and waste in numerous international projects (H2020; Horizon Europe; NAWA; Norway Grants, Visegrad Grants, Interreg; EIT RawMaterials, etc.) in the context of the implementation of the closed loop economy (GOZ) and the Green Deal. Founder of the Biogenic Raw Materials Laboratory of the IGSMiE PAN. She participated in the preparation of the Roadmap for the Transformation towards GOZ in Poland. Scholarship holder of the Minister's Scholarship for Distinguished Young Scientists, Kościuszko Foundation, NAWA (Bekker scholarship), EU. Winner of an award for scientific activity for GOZ by Springer Nature in the category "Water". Awarded the Bronze Cross of the President of the Republic of Poland for scientific activities. Member of the world's largest phosphorus platform ESPP and of the Scientific Council of the Institute of Geosciences and Metallurgy, Polish Academy of Sciences.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacj

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.