speaker-photo

Dr inż. Rafał Kozera

Politechnika Warszawska

Dr inż. Rafał Kozera posiada wykształcenie wyższe o kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Za swoją rozprawę doktorską napisaną w języku angielskim został laureatem pierwszej nagrody w XVIII edycji konkursu Fiat Chrysler za najlepszą rozprawę doktorską.

W  ostatnich 5 latach brał udział w 6 projektach, w tym trzech międzynarodowych finansowanych przez m.in. UE. Dr inż. Rafał Kozera jest autorem i współautorem 29 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach w tym jest współautorem kilku rozdziałów książki. Odbył wiele staży naukowych w Niemczech, Hiszpanii, Kanadzie i Szwajcarii.

W ciągu ostatnich 5ciu lat wykonał 36 udokumentowanych ekspertyz i badań na zlecenie przemysłu w temacie m.in. badań materiałów polimerowych. Biegle posługuje się zaawansowanymi metodami przygotowywania i charakteryzacji materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej oraz metalowej w różnej formie.