speaker-photo

Mikołaj Wroniszewski

Prezes Zarządu, PID Polska Sp. z o.o.

Magister zarządzania, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu w branży detektorów rentgenowskich. Jako menedżer produktu posiada doświadczenie i kompetencje w zakresie procesu integracji przemysłowych rentgenowskich urządzeń kontrolnych. Pracując na stanowisku kierowniczym wypracował silną pozycję Spółki na rynku przemysłowych detektorów rentgenowskich na terenie zarówno Polski jak i Europy. Z sukcesem wdrożył w Spółce System Zarządzania Jakością. Zrealizował kilka projektów inwestycyjnych związanych z wdrażaniem nowych technologii. Duży nacisku w działalności zawodowej stawia na innowacyjność i wspólne prowadzenie prac badawczo rozwojowych wraz z krajowymi ośrodkami naukowymi. Od 2008 roku jest Prezesem Zarządu PID Polska gdzie jest odpowiedzialny za wzrost konkurencyjności Spółki, dążenie do zwiększania poziomu innowacyjności, a także za korzystne wyniki finansowe