speaker-photo

Dr Remigiusz Worch

Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk

Dr Remigiusz Worch pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2008-2010 odbył staż podoktorski w grupie prof. Petry Schwille w Centrum Biotechnologicznym (Biotec) Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta.

 

Jego zainteresowania dotyczą białek wirusów, w szczególności tzw. białek fuzyjnych. Wykorzystuje techniki biofizyki molekularnej, m. in. spektroskopię korelacji fluorescencji, która umożliwia badanie dyfuzji bio-cząsteczek oraz ich wzajemnych oddziaływań. W aktualnie prowadzonym projekcie planowane są badania z wykorzystaniem tzw. cząstek wirusopodobnych, które zbudowane są z otoczki lipidowej z wbudowanymi białkami fuzyjnymi. Obiekty takie, oprócz zastosowania w badaniach podstawowych, mają także potencjalne wykorzystanie jako szczepionki.

 

Dr Worch realizuje projekty NCN, FNP, Naukowej Fundacji Polpharmy. Jest laureatem konkursów FNP (stypendium Start, konkurs popularyzatorski Inter) oraz stypendystą MNiSW.