speaker-photo

Dr inż. Michał Drzazga

Sieć Badawcza Łukasiewicza, Instytut Metali Nieżelaznych

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2013 obronił tam rozprawę doktorską z zakresu inżynierii chemicznej. Następnie pracował jako chemik i inżynier ds. rozwoju w firmach Colep oraz Cametics Cambridge Advanced Metals. Od 2016 pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych, ostatnio jako starszy specjalista i kierownik Laboratorium Hydrometalurgicznego. Był laureatem stypendium DoktoRIS – programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska za badania prowadzone w ramach doktoratu dotyczące nanopłynów domieszkowanych substancjami redukującymi opory przepływu. W 2020 otrzymał grant w ramach programu NCBR Lider XI za projekt „Innowacyjna technologia odzysku germanu z odpadów polskiego hutnictwa cynku”.

Zainteresowanie badawcze obejmują opracowywanie technologii odzysku metali nieżelaznych metodami hydrometalurgicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem metali znajdujących się na liście surowców krytycznych, przede wszystkim germanu.