speaker-photo

Dr inż. Michał Drzazga

Sieć Badawcza Łukasiewicza, Instytut Metali Nieżelaznych

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2013 obronił tam rozprawę doktorską z zakresu inżynierii chemicznej. Następnie pracował jako chemik i inżynier ds. rozwoju w firmach Colep oraz Cametics Cambridge Advanced Metals. Od 2016 pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych, ostatnio jako starszy specjalista i kierownik Laboratorium Hydrometalurgicznego. Był laureatem stypendium DoktoRIS – programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska za badania prowadzone w ramach doktoratu dotyczące nanopłynów domieszkowanych substancjami redukującymi opory przepływu. W 2020 otrzymał grant w ramach programu NCBR Lider XI za projekt „Innowacyjna technologia odzysku germanu z odpadów polskiego hutnictwa cynku”.

Zainteresowanie badawcze obejmują opracowywanie technologii odzysku metali nieżelaznych metodami hydrometalurgicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem metali znajdujących się na liście surowców krytycznych, przede wszystkim germanu.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
16.00-17.50 28 września 2021 r

Scena otwarta: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.