speaker-photo

Prof. dr hab. Dariusz Dziki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data i miejsce urodzenia: 3 maja 1970 r., Lublin, profesor nauk rolniczych. Specjalności: agrofizyka, inżynieria przetwórstwa spożywczego, technika cieplna. Kierownik Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Głównie kierunki prowadzonych badań: właściwości fizykochemiczne żywności, inżynieryjne aspekty przetwarzania żywności, fortyfikacja i bioaktywne składniki żywności. Dorobek publikacyjny: 214, w tym 101 prac wyróżnionych w bazie JCR o łącznej punktacji 5049 pkt. i całkowitym wskaźniku IF 227.8, indeks Hirsza 22.

Współautor trzech wzorów użytkowych. Udział w projektach: kierownik jednego projektu NCN i dwóch projektów NCBR. Wykonawca w projekcie polsko-francuskim POLONIUM i w trzech projektach NCN. Promotor  czterech prac doktorskich. W zakresie działalności B+R wykonał szereg ekspertyz i prac dotyczących wprowadzenia na rynek nowych produktów piekarskich.