speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz pracuje na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe obejmują technologię chemiczną nieorganiczną, nanotechnologię, fizykochemię powierzchni i katalizę. Opublikowała ponad 170 prac naukowych uwzględnionych w bazie Web of Science.

Obecnie kieruje dwoma projektami badawczymi: OPUS 17 „Właściwości kompozytów na bazie związków metali osadzonych na mikroporowatych materiałach węglowych otrzymanych poprzez zwęglanie żywic fenolowych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki oraz polsko-norweskim „Photocatalytic and photoelectrochemical carbon dioxide”reduction” finansowanym z Norway Grants via Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jest recenzentem projektów badawczych UE, była też przedstawicielem RP w Interdyscyplinarnym Zespole Ekspertów do Oceny Projektów Programu NATO dla Pokoju i Bezpieczeństwa. Od 2015 jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.