speaker-photo

DR INŻ. ANNA MICHALSKA

Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Anna Michalska jest absolwentką biotechnologii wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła 18 miesięczny staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais – HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Tam też prowadziła badania dotyczące wpływu procesów przetwórczych na jakość produktów, w tym proszków owocowych otrzymanych m.in. z żurawiny, śliwki i aronii.

Anna Michalska odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone) biorąc udział w programie TOP500 Innovators finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji.

Anna Michalska jest autorką 34 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz dwóch rozdziałów w książkach. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita” oraz nagrody przyznanej przez wydawnictwo Elsevier B.V. za najczęściej cytowany artykuł naukowy z obszaru technologii żywności w latach 2008-2010. Jej badania zostały 7-krotnie nagrodzone na konferencjach międzynarodowych i krajowych w ciągu 5 ostatnich lat. Anna Michalska jest również stypendystką programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest zaangażowana jako kierownik i uczestnik kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje grantem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.