speaker-photo

PROF. DR HAB INŻ ADAM FIGIEL

Instytut Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adam Figiel, prof. dr hab. w dziedzinie nauk rolniczych, kierownik Zakładu Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie w badaniach dotyczących inżynierii żywności, a także przetwarzania żywności metodami suszarniczymi. Jest autorem ponad 100 publikacji (35 wydanych w czasopismach JCR), 6 rozdziałów w monografiach, patentu i zgłoszenia patentowego. Kierował 4 projektami ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie wyników B+R. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz rady redakcyjnej czasopism Current Microwave Chemistry i Polish Journal of Food Engineering.

Doświadczenie naukowe zdobywał na uniwersytetach kanadyjskich, hiszpańskich i malezyjskich w ramach stypendiów, staży oraz warsztatów i konsultacji naukowych.