speaker-photo

Dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

Politechnika Krakowska

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, na którym dynamicznie rozwija swoją karierę naukową uzyskując kolejno tytuł magistra, stopień doktora i doktora habilitowanego. Obecnie zajmuje stanowisko profesora uczelni. W swojej pracy naukowej skupia się na syntezie, modyfikacji i analizie biopolimerów, w szczególności chitozanu, z którego otrzymuje innowacyjne biomateriały do zastosowań w medycynie i farmacji. Jest Kierownikiem Projektu LIDER pt. „Osteochit3D - personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii” (nr LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018) oraz Projektu SONATA. Ponadto realizował liczne projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współautor licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, patentów oraz zgłoszeń patentowych, których wyniki prezentował na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymał szereg prestiżowych nagród i wyróżnień w konkursach oraz na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.