speaker-photo

Dr Mateusz Dulski, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Mateusz Dulski jest zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego od 2109 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Otrzymał stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie nauki fizyczne. W trakcie dotychczasowej kariery naukowej otrzymał wiele nagród w tym Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców w roku 2018. Kierował projektami naukowymi PRELUDIUM oraz SONATA, a także współuczestniczył w ogólnopolskich oraz międzynarodowym projekcie ERA-CAPS. Jest współautorem rozdziału w książce oraz ponad 90 artykułów, które zostały opublikowane w uznanych czasopismach naukowych znajdujących się na liście filadelfijskiej. Współuczestniczył w odkryciu 7 nowych minerałów. Jego zainteresowania badawcze związane są z analizą własności strukturalnych minerałów, substancji aktywnych farmakologicznie, oraz ostatnio pracuje nad połączeniem nanotechnologii oraz powszechnie wykorzystywanych biomateriałów w celu zintensyfikowania ich właściwości.