speaker-photo

Dr Marcin Zagórski

Uniwersytet Jagielloński

Od 2018 roku jest asystentem badawczym w Instytucie Fizyki Teoretycznej UJ. Po uzyskaniu doktoratu z fizyki w ramach programu MPD z FNP, zafascynowała go tematyka biologiczna. W trakcie 5-letniego stażu w IST Austria prowadził badania w grupach zajmujących się biologią systemową oraz rozwojem rdzenia kręgowego. Do Polski wrócił dzięki programowi Polskie Powroty z NAWA. W tym roku otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatem stypendium START z FNP, międzynarodowego programu ISTFELLOW w ramach Marie Curie Actions, oraz programów grantowych z NCNu. Jest współautorem kilkunastu publikacji naukowych w tym m.in. w prestiżowym Science oraz PNAS. Wyniki badań prezentował łącznie ponad 50 razy na międzynarodowych konferencjach oraz zaproszonych seminariach. Jednym z celów jego zespołu badawczego jest zrozumienie mechanizmów regulacyjnych w rozwijającym się rdzeniu kręgowym, co w przyszłości może się przyczynić do projektowania terapii neuroregeneracyjnych.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju