speaker-photo

Alicja Kucharska-Guzik

Wiceprezes Zarządu, Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o. o.

Od 2011 roku absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2010 roku współzałożycielka, Wiceprezes Zarządu Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o., spółki realizującej projekty badawczo-rozwojowe jako CRO. W Laboratorium Spark-Lab odpowiada za koordynowanie prac nad projektami badawczymi dla firm z sektora farmaceutycznego i chemicznego oraz dla uczelni wyższych, a także nad badawczymi projektami własnymi (m.in. projekt Smoky-Lab).

W latach 2011-2012 pracowała w Aptece otwartej na stanowisku magistra farmacji.

Od 2015 roku współzałożycielka oraz Wiceprezes Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Spark-Consulting Sp. z o.o. organizującej szkolenia specjalistyczne z technik analitycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych głównie z sektora farmaceutycznego.

Posiada certyfikaty zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, dzięki którym jest współautorką autorskiej metodologii zarządzania projektami badawczymi w ramach firmy Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. Jest także współautorką procedur systemów ISO 9001 oraz ISO 17025 wdrożonych w Laboratorium Spark-Lab.

Prywatnie Alicja Kucharska-Guzik jest szczęśliwą mężatką i mamą dwójki dzieci.