speaker-photo

Prof. Leszek Woźniak

Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska
Autor ok. 500 publikacji z poniższych zakresów tematycznych:
– ekoinnowacyjność i ekoinnowacje
– zarządzanie rozwojem regionu
– zarządzanie i ekonomia w gospodarce żywnościowej
– zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska
– zarządzanie strategiczne rozwojem regionu
– zagrożenia ze strony GMO
– wpływ różnych czynników (środowiskowych, rolniczych, przetwórstwa itd. na jakość biologiczną i zdrowotną żywności)
– ekonomia obiegu zamkniętego, zielona ekonomia
– gospodarka oparta na mądrości
– inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu
– wpływ ekonomii i polityki na model gospodarki żywnościowej
– foresight
– itd.

Autor lub współautor regionalnych dokumentów o znaczeniu strategicznym, w tym szczególnie regionalnych strategii innowacji. Ekspert w projekcie Foresight 2020.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju