speaker-photo

Małgorzata Rudnicka

Ekspert ds. polityki innowacji i inteligentnych specjalizacji

Małgorzata Rudnicka – z wykształcenia socjolog, absolwentka Collegium Civitas, Studium Zarządzania Funduszami Strukturalnymi w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz podyplomowych studiów Akademii Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w obszarze dialogu społecznego, następnie już w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizowała zadania związane z ewaluacją interwencji funduszy unijnych. Wieloletni Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Odpowiedzialna za aktualizację i koordynację wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, a także konsultacje i negocjacje instrumentów wsparcia innowacyjności w regionie. Współtwórca procesu przedsiębiorczego odkrywania w województwie mazowieckim oraz opracowania inteligentnych specjalizacji regionu.