speaker-photo

Adam Przemyk

Konstruktor / Członek zespołu badawczego, Gniotpol Trailers Sp. z o. o.

Zajmuje się projektowaniem nowej gamy produktów, wykonywaniem obliczeń MES, przygotowywaniem dokumentacji technicznej, współpracą z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi i naukowymi.

W latach 2007-2018 pracował w firmie WESOB sp. z o.o. jako konstruktor, a od 2017 roku jako zastępca kierownika działu konstrukcyjnego i homologacji. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych „Tellisys” i „Tellibox” koordynowanych przez RWTH Achen. W 2010 i 2012 roku prowadził ćwiczenia z przedmiotu Mechanika techniczna dla kierunków Automatyka i Robotyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Tytuł zawodowy magister inżynier uzyskał w 2007 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn Akadamii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2012 roku ukończył studia doktoranckie na tejże uczelni, uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jest współautorem kilku publikacji naukowych.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju