Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju partnerem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

 Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju partnerem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Partnerem merytorycznym Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostało Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, działające przy Politechnice Śląskiej.

Stowarzyszenie działa na rzecz kreowania etycznego biznesu. Rozwija i popularyzuje założenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Śląskie Centrum ma na swoim koncie wiele sukcesów oraz istotnych, z punktu widzenia rozwoju biznesu, inicjatyw. Jest m.in. organizatorem Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Przewodniczącą Stowarzyszenia jest dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej.