Nadzieja w badaniach niepłodności

 Nadzieja w badaniach niepłodności

W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost częstości występowania niepłodności w populacji i to pomimo rosnącego poziomu opieki medycznej. Niepłodność u kobiet może być powodowana przez różne czynniki, jednak jednym z najważniejszych jest mięśniakowatość macicy – najczęstszy, łagodny proces rozrostowy tego narządu dotyka ponad 80% kobiet w wieku reprodukcyjnym. W patogenezie mięśniakowatości macicy szczególną rolę odgrywają dwa zjawiska patogenetyczne – procesy włóknienia oraz angiogenezy. Jak do tej pory jednak, nie udało się opracować jednej spójnej teorii wyjaśniającej powstawanie i rozwój mięśniakowatości macicy.

Projekt dr n med. Veroniki Aleksandrovych dotyczy badań nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodności u pacjentek z mięśniakowatością macicy.

Komórki śródmiąższowe typu Cajala (telocyty) stanowią grupę komórek odkrytych stosunkowo niedawno. Chociaż morfologicznie podobne są one do pełniących rolę komórek rozrusznikowych komórek śródmiąższowych Cajala występujących w przewodzie pokarmowym, to jednak występują one w wielu różnych narządach i pełnią w nich różne funkcje. Kilka lat temu zaczęto je nazywać również telocytami, zaczęły też przyciągać uwagę coraz szerszej liczby badaczy, co zaowocowało rosnącą liczbą publikacji, mówi dr Aleksandrovych.

– Ponadto przeprowadzimy próbę korelacji wyników naszych badań z oceną stanu płodności badanych kobiet.

Główny cel badań?

– Po przeprowadzeniu zaplanowanych w niniejszym projekcie badań i oznaczeń będziemy się starali odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy i w jaki sposób komórki śródmiąższowe typu Cajala wpływają na procesy patogenetyczne prowadzące do rozwoju mięśniakowatości macicy a przede wszystkim do rozwoju niepłodności u kobiet, kończy naukowiec.

Sebastian Wach.