Rafał Kunaszyk

Rafał Kunaszyk

Edukator i mówca motywacyjny, Eurokreator S.C.

Kreował i zrealizował kilkadziesiąt projektów rozwojowych w kraju i zagranicą m.in. dla Rządu Chorwackiego, pracował dla ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy, współpracował z dużymi firmami consultingowymi w kraju i za granicą, m.in.: WYG International, BoozHamilton, LRDP Kantor, PwCitp. Obecnie zarządza dynamicznie rozwijającą się grupą firm działających w obszarze edukacji i innowacji, prowadzi debaty z udziałem polityków, przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych. Przeszkolił w ciągu 20-lat kilkanaście tysięcy osób w kraju i zagranicą.

Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego a kompetencje rynku pracy

Sala Lawendowa - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy

Nowa rozwiązania ustawodawcze w szkolnictwie wyższym nakładają większe dostosowanie do wymogów rynku pracy oraz kładą duży nacisk na rozwój badawczo-naukowy. Jakie kompetencje są wymagane w zarządzaniu i kierowaniu zespołami najzdolniejszych naukowców? Jak wygląda proces wdrażania odkryć naukowych?

READ MORE

STREFA PREMIUM: Wpływowe przywództwo dla skutecznych organizacji

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Wykład autorytetu z dziedziny zarządzania organizacją i rozwoju osobistego i perswazji – dr Marek Skała. Tytuł wykładu: „Wpływowe przywództwo dla skutecznych organizacji”

Strefa Premium
READ MORE

STREFA PREMIUM: Rozwój kompetencji dla innowacji

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Dlaczego rozwój kompetencji jest podstawą innowacji i dlaczego to jedna z najlepszych inwestycji? Jak zmobilizować pracowników, do tego by pogłębiali swoją wiedzę?

Strefa Premium
READ MORE

STREFA PREMIUM: Rozwój kompetencji dla innowacji – transformacja biznesu przez wartości