speaker-photo

JACEK CZECH

Dyrektor ds. Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza; Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej; Pełnomocnik ds. strategii cyberbezpieczeństwa, Thales Polska

Jacek Czech od II połowy lat ’80-tych aktywnie działa w sektorze telekomunikacyjnym i IT. Przez 10 lat pracował w strukturach Telekomunikacji Polskiej SA oraz Orange Polska SA na stanowiskach Dyrektora Departamentów i Pełnomocnika Zarządu.  Czynnie uczestniczył w pracach związanych z transformacją struktur Telekomunikacji Polskiej SA do warunków otoczenia rynkowego, ściśle współpracował z France Telecom i innymi podmiotami i instytucjami sektora telekomunikacyjnego w Europie

W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję  Z-cy Sekretarza Generalnego KIG, współtworząc liczne projekty rządowe jak CEiDG; UEPA (Uproszczenie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych)’,  ePK  (elektroniczny Punkt Kontaktowy). Był również inicjatorem wielu projektów finansowanych z funduszu EU w obszarze IT a realizowanych w strukturach KIG.

Pan Jacek Czech był inicjatorem wielu przedsięwzięć w KIG jak np. Kongres Innowacyjnej Gospodarki czy Forum Młodych. Pełni do chwili obecnej funkcję Prezesa Zarządu Fundacji LEM – założonej  przez Krajową Izbę Gospodarczą

Pan Jacek Czech jest członkiem Komitetu Digital Europe w ramach EUROCHAMBRES w Brukseli.

Premier Mateusz Morawiecki powołał w 2016r Pana Jacka Czecha do rządowego  Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Przedsiębiorstw. Jest też  od 2018r członkiem Grupy Roboczej ds. wdrożenia ustawy Krajowy System Cyberbezpieczeństwa przy Ministrze Cyfryzacji

Jest autorem i współautorem wielu prac i analiz tworzonych na zlecenie rządu RP; PARP czy NCBiR np.:

 • Badanie dotyczące procesów zarządzania projektami B+R+I, NCBiR, 2016
 • Fiber to the Home, 2016
 • Studium wykonalności programu sektorowego InnoInfo, NCBiR, 2015
 • Branża rozrywki elektronicznej w Polsce, MInisterstwo Gospodarki, 2015
 • Analiza potencjału sekcji PKD związanych z sektorem IT, NCBiR, 2014
 • Studium wykonalności programu sektorowego InnoNet, NCBiR, 2014
 • Analiza dotycząca eksportu usług ICT, Ministerstwo Gospodarki, 2013
 • Studium wykonalności projektu ePK, Ministerstwo Gospodarki, 2013
 • Innovation manual, Ernst&Young 2012
 • Studium wykonalności – Platforma dla operatorów telekomunikacyjnych Telco 2.0, 2012
 • Analiza platformy inwestowania w MSP, Krajowa Izba Gospodarcza 2011
 • Analiza tendencji i modeli e-biznesu przy wykorzystaniu platform handlu elektronicznego B2B oraz rodzaje usług świadczonych między przedsiębiorstwami i dla przedsiębiorstw na tych platformach w Polsce, na tle tendencji występujących w UE i na świecie, PARP, 2010

Pan Jacek Czech jest członkiem zarządów i rad nadzorczych kilku spółek z sektora telekomunikacji, IT oraz cyberbezpieczeństwa. Jest też członkiem rady nadzorczej podmiotu działającego w strukturach Episkopatu Polski

Obecnie aktywnie działa wspólnie z Thales Polska i Rządem RP w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego RP.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
18.00-19.15 28 września 2021 r

Europejski Zielony Ład – nową strategią rozwoju gospodarczego

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Czy Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu?