prof Leszek Woźniak

prof Leszek Woźniak

Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska
Autor ok. 500 publikacji z poniższych zakresów tematycznych:
– ekoinnowacyjność i ekoinnowacje
– zarządzanie rozwojem regionu
– zarządzanie i ekonomia w gospodarce żywnościowej
– zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska
– zarządzanie strategiczne rozwojem regionu
– zagrożenia ze strony GMO
– wpływ różnych czynników (środowiskowych, rolniczych, przetwórstwa itd. na jakość biologiczną i zdrowotną żywności)
– ekonomia obiegu zamkniętego, zielona ekonomia
– gospodarka oparta na mądrości
– inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu
– wpływ ekonomii i polityki na model gospodarki żywnościowej
– foresight
– itd.

Autor lub współautor regionalnych dokumentów o znaczeniu strategicznym, w tym szczególnie regionalnych strategii innowacji. Ekspert w projekcie Foresight 2020.

Inteligentne specjalizacje 2.0

• Znaczenie idei inteligentnych specjalizacji dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności   gospodarki regionalnej i krajowej • Doświadczenia, wnioski i oczekiwania – administracja – biznes – nauka • Współpraca międzyregionalna w obszarze inteligentnych specjalizacji – RFIS, Grupa Konsultacyjna ds. KIS, Platformy S3 • Przyszłość strategii inteligentnych specjalizacji – nowa perspektywa 2021-2028 Dyskusja z udziałem: 1. Danuta Cichoń, […]

READ MORE

Innowacje w gospodarce komunalnej – jak gminy radzą sobie z nowościami?

Polityka gospodarowania odpadami wkracza na nowy poziom technologiczny. Dynamiczny rozwój branży oraz osiągnięcia technologiczne, które znacząco zmieniają podejście do tego problemu, będą głównymi wątkami eksperckiej konferencji. Wśród prelegentów zaprezentują się gminy, które wprowadziły nowoczesne rozwiązania w tym zakresie i mogą stanowić świetny przykład, dla kolejnych samorządów.

READ MORE