speaker-photo

Wojciech Wodo

Katedra Infromatyki, Politechnika Wrocławska

Wojciech Wodo jest asystentem na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Informatyki, doktoryzuje się również tam w obszarze nauk ścisłych (od 2011). W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zagadnienia bezpieczeństwa komputerowego, ze szczególnym na biometrię. Pan Wodo jest absolwentem specjalnego programu MNiSW Top 500 Innovators (2012) dotyczącego zagadnień zarządzania zespołami naukowymi, transferem technologii, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, a przemysłem. Szkolenia te miały miejsce w Szkole Biznesu Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie Wojciech Wodo kontynuował swoje badania w obszarze przedsiębiorczości i innowacji jako wizytujący naukowiec w 2015 roku. Pan Wodo uzyskał stopień magistra inżyniera z informatyki na Politechnice Wrocławskiej, gdzie również pracuje jako specjalista ds. IT. Swoje doświadczenia w zakresie transferu technologii mgr Wodo zdobywał podczas pracy jako specjalista ds. transferu technologii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (2011-2012) oraz jako wiceprezes / członek zarządu Fundacji MANUS (2011-2017) będąc odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorczości akademickiej i konsulting dla start-upów. Polami zainteresowań Pana Wodo są również zarządzenie innowacją, przedsiębiorczość, partnerstwa publiczno-prywatne i wysokie technologie.