Piotr Brylski

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Uniejów

Sesja ekspercka Urzędu Patentowego RP, włączona w oficjalne obchody 100-lecia Urzędu Patentowego RP, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizator: Urząd Patentowy RP

Silna Polska w Europie – otwarta, bezpieczna, innowacyjna! – Odkrywamy polskie wynalazki
READ MORE

Własność intelektualna – jak chronimy innowacje?

Uniejów

Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych wiąże się w dużej mierze z potrzebą właściwej ochrony prawnej. Podczas dyskusji przedstawiciele czołowych instytucji państwowych i prywatnych poświęcą uwagę potencjalnym zagrożeniom czekającym na innowacyjne rozwiązania oraz omówią procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

READ MORE