Piotr Brylski

Piotr Brylski

Radca prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Radca prezesa Urzędu Patentowego RP, pełniący funkcję asystenta prezesa. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendysta na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu w Göteborgu i absolwent Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Absolwent podyplomowych studiów z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską o systemie komunikacji na linii rząd-media.

DISCOVERY DAYS: Patent na innowacyjną Polskę

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Sesja ekspercka Urzędu Patentowego RP, włączona w oficjalne obchody 100-lecia Urzędu Patentowego RP, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizator: Urząd Patentowy RP

READ MORE

Własność intelektualna – jak chronimy innowacje?

Sala Rycerska - Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych wiąże się w dużej mierze z potrzebą właściwej ochrony prawnej. Podczas dyskusji przedstawiciele czołowych instytucji państwowych i prywatnych poświęcą uwagę potencjalnym zagrożeniom czekającym na innowacyjne rozwiązania oraz omówią procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

READ MORE