Piotr Brylski

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Własność intelektualna – jak chronimy innowacje?

Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych wiąże się w dużej mierze z potrzebą właściwej ochrony prawnej. Podczas dyskusji przedstawiciele czołowych instytucji państwowych i prywatnych poświęcą uwagę potencjalnym zagrożeniom czekającym na innowacyjne rozwiązania oraz omówią procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

READ MORE