speaker-photo

Marek Truszczyński

Zastępca Dyrektora, Departamentu Badań Patentowych w Urzędzie Patentowym RP

Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Przez jedenaście lat pracował jako asystent w dziale tworzyw konstrukcyjnych Instytutu Chemii Przemysłowej, następnie był kierownikiem laboratorium badawczo-wdrożeniowego firmy chemicznej oraz przez sześć lat współwłaścicielem firmy przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Patentowym RP. Jako ekspert w Departamencie Badań Patentowych rozpatruje zgłoszenia z dziedziny chemii organicznej, od 2013 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1975 – 1980) i studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej (1988 – 1989).