speaker-photo

Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Absolwent Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Kierował Laboratorium i Zakładem Geotechniki.  Od 1990 r. pełni funkcję Dyrektora Naczelnego w IBDiM. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Aktywnie działa w krajowych organizacjach naukowych, zawodowych i radach naukowych. Autor lub współautor ponad 200 prac badawczych i ekspertyz oraz ponad 110 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 8 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Głównej IV i V kadencji. Od 2007 r. przewodniczy RGIB,  od roku 2008 jest Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce – doskonale łączy pracę naukową z działalnością menadżerską oraz społeczną na rzecz instytutów badawczych oraz środowiska inżynierów.