Mieczysław Kasprzak

Mieczysław Kasprzak

poseł VIII kadencji Sejmu RP

Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego (II, IV, V, VI, VII i VIII kadencji) oraz Prezes podkarpackich struktur PSL. W 2011 roku został powołany na stanowisko Wiceministra Gospodarki. Funkcję tę sprawował do 2013 r. Od początku swojej politycznej działalności jest zaangażowany w sprawy społeczne, gospodarcze oraz kwestie odnawialnych źródeł energii.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej

Konferencja będzie skupiała się na największych problemach i wyzwaniach polityki energetycznej. Będą poruszane tematy dotyczące odnawialnych źródeł energii, innowacjach w procesach wytwarzania i magazynowania energii. Zostaną przedstawione najlepsze inwestycje w Polsce oraz ciekawe projekty i rozwiązania dla branży.

READ MORE