speaker-photo

Prof. Dr hab. Stanisław Deniziak

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Ur. 17.11.1964, Radwanków Królewski, woj. mazowieckie. Wykształcenie: 1983 - 1988 Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, mgr inż. informatyk; 1994 doktorat (z wyróżnieniem)- Politechnika Gdańska, w dyscyplinie: informatyka; 2006 habilitacja na Politechnice Warszawskiej w dyscyplinie: informatyka.

Zatrudnienie: 1988 - 1989 Politechnika Warszawska; od 1989 związany jest zawodowo/naukowo z Politechniką Świętokrzyską, w latach 1995 - 2014 pracował również w Politechnice Krakowskiej. 2012 - 2019 Prodziekan ds. nauki i promocji PŚk; 2019 - 2020 Dyrektor naukowy dyscypliny; 2014 - 2018 Kierownik Katedry Informatyki PŚk; od 2021 jest kierownikiem Katedry Systemów Informatycznych; od 2020 pełni funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej; Prowadzi badania w zakresie projektowania systemów informatycznych, zastosowań sztucznej inteligencji, analityki danych; autor ponad 130 publikacji, realizował wiele grantów badawczych.