speaker-photo

Dr inż. Zygmunt Krasiński

Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii i Kierownik Centrum Projektów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94, Nihon University, Tokio). Wielokrotnie nagradzany, specjalista w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Przez szereg lat związany z sektorem bankowym. Główny obszar działalności to rozwój przełomowych technologii i współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont 2020 (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska i zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska Polski. Odpowiadał za zarządzanie portfelem ponad 140 projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze zarządzania B+R. Audytor w ramach International Visibility Project. Współautor stanowiska sektora wysokich technologii do New European Innovation Agenda (2022). Współzałożyciel Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska i Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators.