Dr inż. Zygmunt Krasiński

Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (Nihon University w Tokio). Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (Komitety Programowe PR Horyzont 2020: „Strategic Configuration” oraz „MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka”, Panel ds. Badań i Innowacji w ramach Partnerstwa Wschodniego, grupa robocza 7PR dotycząca RSFF). Wiceprzewodniczący Podkomitetu Ministerstwa Rozwoju do spraw koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Członek Komisji ds Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE (łącznie ponad 100 projektów od 5PR do H2020). Doradca, autor publikacji i trener w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB), Członek Honorowy IPMA Polska oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Director of the National Contact Point for Research Programmes of the EU (Polish NCP Organization for Horizon 2020) at the Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences (IPPT PAN). He was graduated in electronics from Warsaw University of Technology. He spent 18 months as a visiting scientist at Nihon University in Tokyo. For several years involved in the investment banking sector. He has a long lasting experience in FP project portfolio management and STI international cooperation, including personal co-ordination of several FP INCO projects and being expert of the FP7 INCO Programme Committee. Dr. Krasiński is a member of the Strategic configuration of the Horizon 2020 Programme Committee as well as the Eastern Partnership Panel on R&I. He has experience as an advisor for EU R&D programmes, trainer and author of publications in the field of R&I management. He was a Team Member for the international S&T Policy Mix Peer Review to Kazakhstan (2012). Co-founder and Board Member of the National Council of Research Project Coordinators, a member of the PM Certification Committee of IPMA Poland and a member of the European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

14:00–15:00

7 czerwca

Cyfryzacja szansą na rozwój polskiej gospodarki

Zagadnienia poruszane podczas debaty oscylować będą wokół tematu transformacji cyfrowej, zalet jej implementacji w polskiej gospodarce oraz zagrożeń związanych m.in. z cyberbezpieczeństwem. Nowoczesne technologie z obszaru IT, zaawansowane systemy informatyczne, m.in. Internet rzeczy (ang. Internet of Things), chmura obliczeniowa czy algorytmy pozwalające na zaawansowane analizy, czy predykcje. Jak wygląda cyfrowe polskie przedsiębiorstwo? Na to pytanie odpowiedzi udzielą eksperci biorący udział w debacie.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Jarosław Protasiewicz, Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Doradca strategiczny Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Agnieszka Łasut, Współzałożyciel oraz Prezes Smart Secure Networks Sp. z o.o., Polski Klaster Iot & AI SINOTAIC
Andrzej Sadłowski, Dyrektor Generalny, Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków, Dyrektor Zarządzający, Inicjatywa Klaster LifeScience Kraków

 

Moderator:

 

Mariusz Kulma, programista, grafik, twórca aplikacji i gier, właściciel firmy Apogee Games, wydawca miesięcznika
„Astronomia”