Dr inż. Zygmunt Krasiński

Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii i Kierownik Centrum Projektów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94, Nihon University, Tokio). Wielokrotnie nagradzany, specjalista w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Przez szereg lat związany z sektorem bankowym. Główny obszar działalności to rozwój przełomowych technologii i współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont 2020 (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska i zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska Polski. Odpowiadał za zarządzanie portfelem ponad 140 projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze zarządzania B+R. Audytor w ramach International Visibility Project. Współautor stanowiska sektora wysokich technologii do New European Innovation Agenda (2022). Współzałożyciel Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji PM IPMA Polska i Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators.

17:50 – 19:20

19 Października 2023 r.

Innowacyjne procesy i technologie w polskim przemyśle

Debata związana z jednym z pięciu obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Tematyka poświęcona niezwykle ciekawym zagadnieniom związanym z horyzontalnym podejściem do innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Projektowanie i optymalizacja procesów, robotyzacja, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania, maszyny i urządzenia automatyzujące – w skrócie wszystko, co ma wpływ na efektywniejsze zarządzanie procesami w firmach. O tym i o wielu innych działaniach w obrębie ITiPP porozmawiamy na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Prezentacja innowacyjnych badań, projektów technologicznych i unikatowych rozwiązań związanych między innymi z przemysłem 4.0. Wystąpienia przedstawicieli środowiska biznesowego, naukowego i przedstawicieli instytucji rządowych oraz pozarządowych.

 

Udział wezmą:

 

Dr inż. Zygmunt Krasiński, Prezes Izby, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH
Dr Katarzyna Janczak, Kierownik ds. Jakości, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników
Tworzywa biodegradowalne w przemyśle
Mgr inż. Jakub Progorowicz, Dyrektor ds. R&D i Inwestycji, Comex Polska Sp. z o.o.
Nowoczesne technologie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w branży górniczej i wydobywczej (proces wzbogacania)
Dr Ewelina Depczyńska, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Paged LabTech Sp. z o.o.
Mgr inż.Daniel Beldzik, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju, Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Częstochowska
Nauka i biznes - adaptacja innowacyjnych rozwiązań
Dr hab. inż. Andrzej Sioma, prof. AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
Nowe technologie obrazowania i ich zastosowanie w kontroli jakości wytwarzania palet