speaker-photo

Monika Witczak

Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Powiat Kaliski

Monika Witczak – absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego WSHiP im. Łazarskiego w Warszawie, specjalizacja Logistyka w Handlu Zagranicznym. Były pracownik naukowo-dydaktyczny w zakresie logistyki i internacjonalizacji tejże uczelni, absolwentka studiów podyplomowych SGH w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wieloletni kierownik ds. organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, obecnie pracownik Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W ramach swojej pracy zajmuje się zagadnieniami: pozyskiwaniem inwestorów, strategią rozwoju i współpracą regionalną władz samorządowych, a także pozyskiwaniem funduszy i przeprowadzaniem inwestycji w regionie.