speaker-photo

Danuta Cichoń

Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego