speaker-photo

Marek Staszek

Prezes Zarządu, DB Cargo Polska

Z wykształcenia ekonomista i inżynier transportu. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku kariery związany z rynkiem kolejowych przewozów towarowych. Pracę zawodową rozpoczynał w 1994 roku w PTKiGK S.A. w Rybniku, gdzie odpowiadał między innymi za zarządzanie transportem kolejowym na bocznicach oraz zarządzanie taborem. Następnie skierował swoja karierę w stronę finansów, obejmując stanowisko dyrektora controllingu. W 2006 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego a rok później Prezesa Zarządu PTKiGK S.A. w Rybniku. Dwa lata później, po przekształceniach własnościowych spółki objął funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse w PCC Rail S.A., a następnie w DB Schenker Rail Polska.

W lipcu 2014 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu DB Schenker Rail Polska, po zmianie nazwy w kwietniu 2016 roku DB Cargo Polska, jednego z największych operatorów logistyki kolejowej w kraju. W lutym 2019 roku, powołany został do Zarządu spółki DB Cargo AG w Niemczech, gdzie objął stanowisko Członek Zarządu ds. Produkcji. Pod jego zarządem spółka DB Cargo uzyskała lepszą punktualność w przewozach kolejowych oraz wdrożyła działania stabilizujące procesy produkcyjne. Z dniem 1 maja 2020 roku ponownie objął stanowisko Prezesa Zarządu DB Cargo Polska.