speaker-photo

Dr Stanisław Pikul

Prezes Zarządu Pikralida Sp. z o.o.

Absolwent studium doktoranckiego Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz stażów podoktorskich u prof. M. Isobe na Uniwersytecie Nagoya i u prof. E.J. Corey na Uniwersytecie Harwarda. Pracował m.in. w Procter & Gamble Pharmaceuticals, Avalon Pharmaceuticals, PTC Therapeutics i w ScinoPharm Pharmaceuticals. Od 2012 do 2018 współpracował z OncoArnedi Therapeutics SA, której był współzałożycielem.

Jako Dyrektor ds. Rozwoju odpowiedzialny był za opracowanie strategii rozwoju przedklinicznego i klinicznego kandydatów na lek rozwijanych przez Spółkę oraz prowadzenie programów badawczych w zakresie CMC, rozwoju przedklinicznego, uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie badań klinicznych, a także projektowanie i nadzorowanie badań klinicznych. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów B+R począwszy od etapu projektowania i optymalizacji struktury kandydata na lek, do opracowywania strategii rozwoju przedklinicznego i klinicznego włącznie, a także w budowaniu grup badawczych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.50-14.50 28 września 2021 r

Badania podstawowe i kliniczne – nigdy tak ważne jak teraz dla inteligentnego rozwoju

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa zdrowia ma praca i badania prowadzone przez naukowców – już na etapie podstawowym.
Naukowcy – szczególnie młodzi, rozpoczynający swoją karierę – potrzebują wsparcia na każdym etapie swych
badań - finansowego, administracyjnego, organizacyjnego, ale także wizerunkowego. W czasach globalizacji to umiejętność komunikacji ze społeczeństwem często przeważa o sukcesie realizowanego projektu. Jest to niezmiernie ważny, a jednak często pomijany aspekt w procesie prowadzenia badań.