speaker-photo

Magdalena Musztyfaga-Dawidowska

Przewodnicząca Komisji Samorządowej Rady Nadzorczej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Sosnowcu

Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi Biuro Nieruchomości PROFIHome w Sosnowcu. Pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Samorządowej Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu.

Magdalena Musztyfaga-Dawidowska – graduated from the Silesian University in Katowice with a doctoral degree. Licensed Real Estate Agent – postgraduate studies at the University of Real Estate Management in Warsaw. She runs the PROFIHome Real Estate Office in Sosnowiec. She is the Chairman of the local Government Commission of the Supervisory Board of the Housing Cooperative „Hutnik” in Sosnowiec.