speaker-photo

Dr Sylwia Jarosławska-Sobór

Rzecznik Prasowy, Główny Instytut Górnictwa

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze komunikacji społecznej.W swojej pracy zawodowej  zajmuje się badaniem społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Autorka  i współautorka książek na temat CSR, szeregu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.  Nagrodzona w konkursie Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej na  najlepsze prace  dok­torskie dotyczące  prob­lematyki  pracy i poli­tyki społecznej. 1-3.03.2018 Bruksela,  Key note speaker  „Green European Ideas Lab” zorganizowanych przez Greens/EFA Group in the European Parliament. Członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.  Członek  zespołu ds. programowania i monitorowania zrównoważonego rozwoju regionu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Publicystka w prasie branżowej. Wykładowca akademicki.

Accomplished PR and communication professional with many years practical experience. In her scientific work  focused on social aspects  of  business operation. The author of 2 books in this scope, co-author of 3 monographies and several papers and conference presentations. Her PhD has been awarded by the Polish Ministry of Family,  Labour and Social Policy. Member of Silesian Centre for Business Ethic and Sustainable Development. Key note speaker  „Green European Ideas Lab” by Greens/EFA Group in the European Parliament Member of  programming and monitoring sustainable development team of Observatory of Urban and Metropolitan Processes. Feature writer in a trade press. Academic teacher.