speaker-photo

Łukasz Śliwiński

Dział Wynalazczości i Administracji Projektami B+R

Od 15 lat związany z technologią instalacji ochrony środowiska. Z wykształcenia fizyk, obecnie doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 zatrudniony w firmie RAFAKO S.A. w Dziale Badań i Rozwoju. W ramach swojej pracy zawodowej współpracował z szeregiem krajowych Jednostek Naukowych w zakresie opracowania oraz wdrażania nowych i usprawnieniu istniejących technologii w obszarze ochrony środowiska. W tym zakresie był zarówno członkiem zespołów projektowych jak i kierownikiem kilkunastu projektów badawczo rozwojowych. Między innymi, z ramienia Członka Konsorcjum, projektu DEECON (284745) realizowanego w oparciu o dofinansowanie w 7-mym Programie Ramowym EU oraz projektu ELAGLOM (PBS2/B4/9/2014) realizowanego w oparciu o dofinansowanie NCBiR. Od 2018 roku kierownik projektu HYBRYDA+ (POIR.04.01.04-00-0096/17).