speaker-photo

Mgr Michał Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych