speaker-photo

Mgr Michał Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju