speaker-photo

Kamil Smolak

Instytut Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki, gdzie również ukończył studia magisterskie. Głównym obszarem jego badań jest analiza i przetwarzanie dynamicznie zmiennych w czasie danych przestrzennych o charakterze Big Data, jak również ich zastosowanie do badań nad demografią, przepływami i zachowaniem się ludności w obszarach zurbanizowanych. Za swoje prace zdobywał nagrody na krajowych konferencjach i konkursach. Aktywnie bierze udział w promowaniu geoinformatyki jako użytecznej nauki, tym samym mając w swoim dorobku artykuł o potencjale zastosowania analiz sieci transportowej w zarządzaniu miastem dla czasopisma branżowego, jak również liczne prezentacje na wydarzeniach związanych z tą dziedziną.